Press release – Matters Group Expands

Press release – Matters Group Expands

Matters Group welcomes Daniel Oppenheim as the consultancy firm now strengthen its focus to position themselves as strategic advisors in the intersection of sustainability and digitalization. Daniel Oppenheim joins the team with a background as CEO of Kornetten – Home...
Hur snabbt kan vi ändra våra beteenden?

Hur snabbt kan vi ändra våra beteenden?

Det är en spännande tid vi lever i. Jag tror alla är överens om att vi står inför stora förändringar de närmaste decennierna. Väldigt mycket av det som utgör våra städer kommer att behöva ändras på grundläggande sätt för att möta framtiden. Migrantströmmar ändrar...
På de strandsatta tillgångarnas strand

På de strandsatta tillgångarnas strand

Begreppet ”stranded assets” fick spridning för ett par år sedan kopplat till investeringar i fossila bränslen. Tankegången bakom begreppet är att med ökande global reglering mot fossila bränslen, sjunkande priser på förnybart och en tilltagande ovilja bland företag...