Think. Do. Matter.

Vi skyndar på samhällets och organisationers utveckling i hållbar riktning, tillsammans med modiga ledare genom att medskapa och utveckla strategier, värderingar och transformation.

Why we matter.

Omvärld

Värderingar, beteenden och marknader ändrar sig snabbt som konsekvens av de stora hållbarhetsutmaningar vi står inför globalt, vilka hotar såväl miljö och människor. Status quo fungerar inte längre, och runt omkring oss ser vi både människor, företag och organisationer söka efter en ny riktning. Vi är på väg in i en ny era och ett sökande efter nya sanningar, då vi, ibland smärtsamt, tvingas överge de gamla sanningar som inte längre gäller.

Bakgrund

Vi behöver öka tempot och komma vidare från att bara reducera vår negativa påverkan, tänka nytt och skapa nya ramverk och beteenden som bidrar till mer meningsfulla sätt att leva och arbeta. Radikalt nytänkande krävs för att omdefiniera vad som är verkligt och långsiktigt värdeskapande i olika verksamheter. Detta är en tid för inspirerat medskapande in i det okända.

Vårt bidrag

Vi samarbetar med kunder i långsiktiga partnerskap i syfte att medskapa transformativ utveckling på väg mot ett nytt paradigm. Tillsammans arbetar vi med att utveckla framtidsscenarion, organisatorisk förmåga och framsteg baserat på thought leadership och samarbete i dynamiska ekosystem.

How we matter.

Hållbarhetsfrågor är transformerande av natur, och ritar om marknaderna. Vi hjälper till med analyser samt utveckling och implementering av modiga och kraftfulla strategier som möter tuffa krav och bidrar till verklig, positiv påverkan. Vi baserar vårt arbete på systematiska tillvägagångssätt tillsammans med en djup förståelse av förändringskrafterna på marknaderna.

Med utgångspunkt i insikterfrån transformerande hållbarhetsfrågor, innovation, psykologi och neurovetenskap, faciliterar vi strategiska och kreativa processer som hjälper organisationer och ledare att ta steget bortom det förväntade, lyssna djupare, luta sig in det framväxande och frigöra skaparkraft.

Frigör kraften i människor genom personlig-, team- och organisatorisk utveckling genom dedikerade utvecklingsinsatser och nya arbetssätt. Framtidsinriktade organisationer hanterar ökande krav med utgångspunkt i väl förankrade värderingar, autonomi och känsla av mening.

Vi hjälper dig utveckla dina förmågor till kontinuerlig förnyelse genom intressentbaserade innovations- och transformations insatser, och i sista hand frigöra den kollektiva skaparkraften i din organisation genom att främja självorganisering och ekosystem initiativ.

Who we are.

Niclas Ihrén

Founder, CEO and Strategic advisor
niclas.ihren@mattersgroup.se
+46 7049 11 499

John Manoochehri

Strategic advisor, built environment, digitalization, resource consumption
john.manoochehri@mattersgroup.se
+46 709 99 33 81

Aticka Chona

Director, Matters Group India,
Sustainable business expertise
aticka.chona@greenkarmas.com
+91 981 099 9926

Alec Arho Havrén

Strategic advisor, automotive and transport sustainability, growth and entrepreneurship
alec.havren@mattersgroup.se
+46 731 822 822

Bjorn Bertoft

Strategic advisor, Action marketing, campaigning, sustainable brands
bjorn.bertoft@mattersgroup.se
+46 7000 58 660

Sonia le Masne

Strategic advisor, sustainable food systems, innovation, implementation
sonia.lemasne@mattersgroup.se, +46 73 663 9994

Mia Hesselgren

Strategic advisor, Urban mobility and transformation, behavior change
mia.hesselgren@mattersgroup.se
+46 70 875 86 05

Trevor O’Rourke

Strategic advisor, copywriting, brand strategist
trevor.orourke@mattersgroup.se
+46 73 540 50 27

Bo Rex

Strategic advisor, Organisation transformation, governance
bo.rex@mattersgroup.se
+46 705 850 744

Stefania Romano

Strategic advisor, international governmental and enviromental affairs
stefania.romano@mattersgroup.se

Martin Hassellöv

Strategic advisor, environmental research, oceans, science cooperation
martin.hassellov@mattersgroup.se
+46 737 062 313

Michael Wernstedt

Strategic advisor, organisation, learning, leadership, impact investing
michael.wernstedt@mattersgroup.se
+46 738 185 735

Aric Dromi

Strategic advisor, futurist, radical innovation, transformation
aric.dromi@mattersgroup.se
+46 76 621 04 62

Felipe Wigren

Strategic advisor, investments, entrepreneurship, startup acceleration
felipe.wigren@mattersgroup.se
+46 72 933 36 64

What we’re up to.

Interns and junior consultants

Interns and junior consultants

Matters Group is a consulting group with focus on sustainability as a transformative force in all parts of society. This force is quickly redrawing the maps across all industries. We work with committed clients who wish to develop corporate sustainability as a lever...

Senior consultants, project managers and business partners

Senior consultants, project managers and business partners

Matters Group is a consulting group with focus on sustainability as a transformative force in all parts of society. This force is quickly redrawing the maps across all industries. We work with committed clients who wish to develop corporate sustainability as a lever...

Matters Group Privacy Policy

Matters Group Privacy Policy

Privacy Policy Privacy Policy for Matters Group Date: 2018-05-23 Signed by: Niclas Ihrén, CEO Storage of personal data At Matters group we store personal data of the following categories: Type of data What is it What personal data is included How long do we keep it?...

Who we work with.

Ett urval av kunder och partners.

Smartroad Gotland är ett förkommersiellt demonstrationsprojekt som bygger kunskap och skapar möjligheter inför en möjlig utbyggnad av Sveriges elvägsnätverk. Projektet bidrar till att nå Sveriges strategi för ett fossilfritt Sverige med en teknik som minskar behoven av fossila bränslen för den tunga transporten genom att erbjuda ett kostnadseffektivt, hållbart och energieffektivt alternativ. Matters Group är partner i konsortiet Smartroad Gotland och ansvarar för kommunikationen kring projektet.

Stöd till samordning av stadsbyggnad i området Sickla, en del av blivande Nacka stad. Samordningen omfattar ca 4500 bostäder, kontorsfastigheter, ombyggnad av infrastruktur, tunnelbana, ledningssamordning, dagvattenhantering, markföroreningar, masshantering, skolor och förskolor, trafikfrågor, med mera. Området utgörs både av kommunal och privatägd mark. Kontakter och förhandlingar med byggaktörer har varit en viktig del av uppdraget. Kommunens hållbarhetsmål testas här skarpt tillsammans med övriga mål.

"Matters Group har varit en värdefull partner till ledningsgruppen i arbetet med att strategiskt utveckla Stendörren Fastigheters hållbarhetsarbete. Matters Group är lätta att ha och göra med och har bred och vass kompetens samt erfarenhet inom hållbarhetsområdet."

Stendörren är ett snabbväxande börsnoterat fastighetsbolag som äger, utveckla och förvaltar lokaler inom lager, logistik och industri. Matters Group har varit strategiska rådgivare och coacher till ledningsgruppen sedan 2017 och har utvecklat och drivit hela bolagets hållbarhetsarbete under denna tid.

Samsung Well Connected är ett europeiskt initiativ för att verka för att teknologin ska stärka människors välmående och hälsa. I takt med att samhället digitaliseras och människors liv blir alltmer upp-och ihopkopplade började Samsung 2018 att utveckla ett koncept kring att långsiktigt bidra inom detta område. Matters Group har strategiskt arbetat med Samsung Norden sedan 2018.

4
5

Vi skyndar på samhällets och organisationers utveckling i hållbar riktning, tillsammans med modiga ledare genom att medskapa och utveckla strategier, värderingar och transformation.

Stockholm, Sverige
New Delhi, Indien

Postadress:
Kocksgatan 28,
116 24 Stockholm

Besöksadress:
Slottsbacken 8,
111 30 Stockholm