Matters Group och Stratsys välkomnar er på ett frukostseminarium där vi dyker ned i skärningspunkten mellan hållbarhetsfrågor och digitalisering och utforskar vad detta betyder för företag och organisationer som vill vara en del av lösningen.

Omvärlden är dramatiskt föränderlig, oavsett om vi talar om klimatkatastrofer, flyktingströmmar, terrorism eller hälsofrågor. Utmaningarna skapar förändringstryck överallt i samhället, från regering och riksdag, till näringslivet och civilsamhället. FN:s hållbarhetsmål, 2030-agendan, sätter en ram för vad vi behöver arbeta mot. Digitaliseringen utvecklas blixtsnabbt som den viktigaste möjliggöraren för ett effektivare och bättre samhälle för alla. Med digitaliseringen som grund kan vi möta många av de hållbarhetsfrågor vi står inför.

”I skärningspunkten mellan digitalisering och hållbarhetsfrågor går utvecklingen just nu rasande snabbt.”

Det handlar såväl om digitala lösningar kopplat till enskilda frågor, men också om hur digitalisering möjliggör dynamisk styrning mot samhällets nya behov, till exempel kopplat till den nya hållbarhetslagen för företag och till 2030-målen:

  • Transparens är en förutsättning för hållbarhet
  • Internet of things skapar spårbarhet
  • Genom big data kan vi mäta påverkan på nya sätt
  • Effektiv resursanvändning i fokus
  • Rapportering som grund för öppenhet

Välkomna!

Tid: Fredagen 13 oktober klockan 08.15-09.30 (Frukost serveras från 07.45)

Plats: Helio (fd.Summit), Sveavägen 9 (Hötorget), Stockholm

Anmäl dig senast tisdagen den 10 okt.

Frukostseminariet är kostnadsfritt och görs i samarbete mellan Matters Group, strategiska rådgivare inom hållbar affärsutveckling och Stratsys, IT-bolag med molnbaserade tjänster inom verksamhetsstyrning.

Anmäl dig här!