Frukostseminarium om Digitalisering och Hållbarhet

Matters Group och Stratsys välkomnar er på ett frukostseminarium där vi dyker ned i skärningspunkten mellan hållbarhetsfrågor och digitalisering och utforskar vad detta betyder för företag och organisationer som vill vara en del av lösningen. Omvärlden är dramatiskt föränderlig, oavsett om vi talar om klimatkatastrofer, flyktingströmmar, terrorism eller hälsofrågor. Utmaningarna skapar förändringstryck överallt i samhället, Läs mer om Frukostseminarium om Digitalisering och Hållbarhet[…]

Press release – Matters Group Expands

Matters Group welcomes Daniel Oppenheim as the consultancy firm now strengthen its focus to position themselves as strategic advisors in the intersection of sustainability and digitalization. Daniel Oppenheim joins the team with a background as CEO of Kornetten – Home Of Entrepreneurs and as previous sustainability consultant from Climate Change and Sustainability Services at KPMG. Läs mer om Press release – Matters Group Expands[…]