Matters Group Rekrytering

Matters Group hjälper företag och organisationer att framgångsrikt integrera hållbar utveckling och samhällsfrågor i sin kärnverksamhet. Vi arbetar med strategiutveckling, riskhantering, innovationsprocesser, kommunikation och implementering. Vi arbetar nära våra kunders styrelse och ledning med frågor som är viktiga för såväl deras utveckling som för samhällets utveckling i stort. Vi arbetar tillsammans med såväl stora företag Läs mer om Matters Group Rekrytering[…]