Hur snabbt kan vi ändra våra beteenden?

Det är en spännande tid vi lever i. Jag tror alla är överens om att vi står inför stora förändringar de närmaste decennierna. Väldigt mycket av det som utgör våra städer kommer att behöva ändras på grundläggande sätt för att möta framtiden. Migrantströmmar ändrar demografin, samtidigt som den befintliga befolkningen blir allt äldre. Bilar och Läs mer om Hur snabbt kan vi ändra våra beteenden?[…]

På de strandsatta tillgångarnas strand

Begreppet ”stranded assets” fick spridning för ett par år sedan kopplat till investeringar i fossila bränslen. Tankegången bakom begreppet är att med ökande global reglering mot fossila bränslen, sjunkande priser på förnybart och en tilltagande ovilja bland företag och konsumenter att förknippas med fossila bränslen, så kommer en del tillgångar i fossila bränslen att gradvis Läs mer om På de strandsatta tillgångarnas strand[…]